Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare förnyar patent och uppdaterar CE-märkningen

ObsteCare har lämnat in en ansökan om uppdatering av bolagets patent avseende kombinationen av metoden och instrumentet. Nuvarande 3 patent går ut i Europa 2024-2027. Samtidigt har ObsteCare i linje med bolagets nya strategi uppdaterat CE-märkningen med reglering av värkstimulerande medel som nytt avsett användningsområde (indended purpose).

”Vi stärker nu vårt patentskydd, samtidigt som vi tar ytterligare steg mot en breddning av användningsområdet: att mäta laktathalten i livmodern innan och under användning av värkstimulerande medel för att förutse effekten av medlet. Det ger oss större relevans på marknaden och väsentligt större potential”, säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare.

Genom att bredda den avsedda användningen till förlossningar där värkstimulerande medel används så tre- eller fyrdubblas den tillgängliga marknaden för ObsteCare. Värkstimulerande läkemedel (oxytocin) används i dag vid cirka 70 procent av alla förlossningar i USA och 50–70 procent i Europa.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com