Pressmeddelande
Rättelse - ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

ObsteCare AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

ObsteCare AB meddelar i dag den 4 april att bolagets årsredovisning nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. www.obstecare.com

En printad version av årsredovisningen skickas till de aktieägare som så önskar. För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget per telefon +46 8 751 56 27 eller via e-post info@obstecare.com.

Kontaktperson:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com