Pressmeddelande
MHRA har godkänt registreringen av ObsteCares AFL-system för UK

ObsteCares produkter är nu registrerade hos den brittiska regulatoriska myndigheten MHRA Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

Efter Brexit har de regulatoriska förutsättningarna för CE-märkta produkter ändrats. Storbritannien har numera regulatoriska organ som medicintekniska produkter behöver godkännas hos; MHRA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

  • Det glädjer oss att vi nu anpassat oss efter de nya förutsättningarna i Storbritannien efter brexit. Det ger oss en god möjlighet att fortsätta söka nya kunder tillsammans med vår distributör AGH, avslutar Helena Liljedahl