Regulatoriskt Finansiell rapport
ObsteCare AB:s delårsrapport januari-september 2021

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
• Helena Liljedahl tillträder som ny VD för ObsteCare
• ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör. Distributören är AGH Ltd (Advanced Global Health), som är en ledande aktör inom obstetrik och gynekologi
• Leverans av AFLÒ- systemet till The Royal Gwent Hospital, Wales
• ObsteCare har fått ett första svar på STeP ansökan som indikerade att bolaget inte får delta i STeP programmet

Väsentliga händelser efter periodens slut
• ObsteCare medverkade på Aktiespararnas kvinnokväll i Malmö den 19 oktober
• Leverans av AFLÒ- systemet i oktober till The National Maternity Hospital, Dublin
• Väl mottagen utbildning av AFLÒ- systemet till personalen på The Royal Gwent Hospital, Wales i början av oktober
• Ny vetenskaplig publikation krinng laktatvärden och BMI

Finansiell sammanfattning januari-september 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 586 (663) KSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 275 (-10 123) KSEK  
• Periodens resultat uppgick till -9 697(-6 760) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,172 (-0,217) SEK

För mer information kontakta;
Helena Liljedahl, vd
Mobil: +46 (0) 70 467 30 24
Helena.liljedahl@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.