Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare expanderar till Asien då bolagets AFL®- metod nu är godkänd för försäljning i Vietnam

Vietnam är en av Asiens snabbast växande ekonomier och har en befolkningsmängd på närmare 100 miljoner. Med ett födelsetal på 2,0 barn per kvinna, en BNP tillväxt på 7% och ett starkt ökat fokus på hälso- och sjukvård, utgör Vietnam sammantaget en mycket viktig marknad för ObsteCare.

-Det är en mycket spännande möjlighet som öppnats och det är vårt första steg in på marknaden i Asien. Det känns mycket bra att få göra detta tillsammans med vår partner, Global Medical JSC, som redan har en stark position som leverantör till förlossningsvården med bland annat ett fosterövervakningssystem. Vår distributionspartner ser AFL®-metoden som ett mycket bra komplement till sitt befintliga erbjudande vilket är en viktig fördel för oss, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.