Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare: Komplettering gällande information om avslutad företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar som komplettering till tidigare pressmeddelande, att Bolagets Emissionskostnad uppgår till totalt ca 3 750 KSEK och kontanta ersättningar till emissionsgaranter som belastar emissionslikviden uppgår till ca 2 175 KSEK.För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com