Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare stärker säljorganisationen och informerar om nästa instrumentgenerations lansering

 Göran Lindholm har stor erfarenhet och starka försäljningsresultat från olika positioner i bolag inom life science-sektorn. Han har framgångsrikt etablerat sälj- och distributörsorganisationer i framförallt Nordeuropa och har gedigen erfarenhet inom medicinteknikområdet. Närmast kommer Göran från Medline Europe, tillverkare och distributör av medicintekniska produkter, där han hade en position som nordisk affärsutvecklare. Han tillträder under juni 2020.

Nästa generations instrument ska produktions- och kostnads-effektiviseras för att möta den större efterfrågan som förväntas. På grund av covid-19 beräknas lanseringen ske under tredje kvartalet 2020. Distributörerna kommer förses med instrument så snart det är möjligt, för att förbereda lansering på respektive marknad.

- Förstärkning inom säljorganisationen gör oss väl rustade för fortsatt internationell expansion. Nästa generations instrument är mindre och modernare i sin utformning och kommer hjälpa till att attrahera nya distributörer och kunder. Utbildnings- och sälj webinarier utvecklas också enligt plan. Jag ser fram emot hösten och de aktiviteter som förbereds för att säkerställa en framgångsrik lansering och fortsatt stötta oss i vårt arbete för tryggare förlossningar, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB. För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com