Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tecknar avtal med stark brittisk distributör

ObsteCare AB (Spotlight Stock Market: OBST) har tecknat ett distributörsavtal på den strategiskt viktiga marknaden Storbritannien. Distributören är AGH Ltd (Advanced Global Health), som är en ledande aktör inom obstetrik och gynekologi.

AGH Ltd har ett stort och upparbetat kontaktnät, framför allt med förlossningskliniker inom hela den statliga brittiska sjukvårdsorganisationen NHS. En första order levereras denna vecka till the Grange University Hospital i Wales. Avtalet omfattar hela Storbritannien exklusive Irland.

- Jag ser fram mot att använda AFL-metoden i vår verksamhet, säger sjukhusets ansvariga läkare, forskaren Dr Sajitha Parveen.

ObsteCares AFL®-system (amniotic fluid lactate) är en unik och patenterad innovation, där man genom att undersöka fostervatten kontrollerar mjölksyrenivån i livmodern. Förlossnings-personalen får på så sätt viktig information man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status. Användningen av värkstimulerande dropp kan individanpassas och antalet onödiga akuta kejsarsnitt minimeras.

- Vi är mycket glada över att ha fått med ObsteCares AFL®-system i vår produktportfölj. Ett beslutsunderlag som ger tillförlitliga svar i realtid har stor potential att både ge en bättre förlossningsupplevelse och ökar patientsäkerheten för mor och barn. Detta är en marknadsunik produkt med stor affärspotential, säger AGHs VD Alex Fischer.

- På ObsteCare är vi extra glada att kunna berätta att de redan gjort sin första affär, avslutar ObsteCares VD Helena Liljedahl. Detta är en stor och viktig marknad för oss och vi ser fram emot ett gott samarbete med AGH och att tillsammans få utveckla de möjligheter som finns på den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Liljedahl, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-467 30 24
E-post: 
helena.liljedahl@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.