Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare etablerar samarbete med tyskt universitetssjukhus

ObsteCare AB (Spotlight Stock Market: OBST) har inlett ett samarbete med det välrenommerade och forskningsintensiva Universitetssjukhuset i Ulm. Detta är ett första steg in på den tyska marknaden.

- ObsteCares AFL®-metod är mycket spännande och vi tror att den har stor potential att ytterligare förbättra förlossningsvården, säger Dr Beate Hüner, chef för avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Universitetssjukhuset i Ulm.

- AFL®-metoden kommer både att användas för att bidra till ökad säkerhet för mor och barn vid värksvaga förlossningar och i forskningssyfte. Vi ser mycket fram mot att börja använda metoden och att även utvärdera resultaten i vår kliniska forskning, säger Dr Hüner.

Universitetet i Ulm grundades 1967. Medarbetarna vid den medicinska fakulteten delar sin tid mellan klinisk verksamhet och forskning på hög internationell nivå.

- Att ett välrenommerat universitetssjukhus och forskarteam väljer att börja arbeta med AFL®-metoden ser vi som mycket glädjande. Det är ett viktigt led i vårt arbete att få ut AFL®-metoden i den europeiska förlossningsvården och samtidigt bidra till ytterligare forskning kring hur man bäst ska hantera värksvaga förlossningar. Den tyska marknaden har stor potential med runt 780 000 födda barn varje år, säger ObsteCares vd Carina Lindqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post:
carina.lindqvist@obstecare.com

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 25 november 2020 kl 8.00.

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).  Se vidare www.obstecare.se