Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3

Företrädesemissionen i ObsteCare AB (”ObsteCare” eller ”Bolaget”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Sista dag för handel med BTU är den 7 maj 2021 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive aktieägares VP-konto/depå den 14 maj 2021.

Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0015657754 och första dag för handel beräknas bli den 17 maj 2021.

För mer information kontakta
Carina Lindqvist, verkställande direktör

ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs via ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST).  

www.obstecare.se