Nyhetsbrev
Välbesökt nordiskt webinarium start på mer aktiv försäljningsfas för ObsteCare

Knappt 100 företrädare för nordiska sjukhus och internationella distributörer deltog nyligen i ett uppskattat webinarium om AFL®-metoden och hur denna på ett enkelt och icke-invasitvt sätt kan bidra till både en högre patientsäkerhet och en bättre förlossningsupplevelse för den födande kvinnan.

Under 90 minuter fick deltagarna ta del av ny information och kliniska erfarenheter från tre erfarna experter och forskare: Eva Wiberg-Itzell, MD, PhD, Södersjukhuset/ Karolinska Institutet, Stockholm, Jørg Kessler, MD, PhD, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway samt Susanna Timonen, MD, PhD, Turku University Hospital, Finland.

Webinaret, som arrangerades av ObsteCare i samarbete med den väletablerade nordiska distributören Vingmed AB, signalerar starten på en mer aktiv försäljningsfas för bolaget. I takt med att den pågående massvaccinationen innebär att den utdragna COVID-19 pandemin kommer mer under kontroll och trycket på sjukvården därmed minskar, öppnas marknaderna upp igen. Därmed blir det också möjligt att aktivt börja besöka och utbilda nya kunder och intresserade nya distributörer.

- Det är mycket glädjande att intresset för AFL®-metoden är så stort, säger ObsteCares VD Carina Lindqvist. Vi märker tydligt att det finns ett behov av ett användarvänligt och pålitligt beslutsunderlag som kan bidra till en mer proaktiv förlossningsvård och bättre hantering av värksvaghet, och vi ser fram mot att metoden inom en snar framtid introduceras på fler sjukhus i Norden och Europa.

För ytterligare information, kontakta:

Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 25
E-post: 
carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40 % av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom ett distributörsnätverk. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn: OBST). Se vidare www.obstecare.se.