Regulatoriskt Pressmeddelande
ObsteCare tar nästa steg i Europa – tecknar avtal med ny distributör

- Distributionsavtalet är i linje med ObsteCares uttalade strategiska fokus på den europeiska marknaden. OLMs höga kompetens och breda erfarenhet av obstetrik och fosterövervakning i kombination med deras starka position på den irländska marknaden gör dem till ett självklart förstahandsval för oss. Eftersom en av de publicerade studierna på instrumentet är gjord på Irland är det en marknad med stor potential, och med detta avtal stärker vi båda företagen, säger Carina Lindqvist vd på ObsteCare AB.

- Vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda våra kunder AFL-metoden. ObsteCare ABs lösning fyller ett starkt behov och gör det möjligt för oss att bidra till en ännu säkrare förlossningsvård och större trygghet för såväl mor som barn, säger David O´Leary, grundare och VD på OLM Ltd

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020, kl 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 070-633 41 24                         

E-post: carina.lindqvist@obstecare.com

Om ObsteCare AB (publ)
ObsteCare är ett life science bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Obstecares AFL® Monitoring System är en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. På så sätt kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar. Något som drabbar ca 20 procent av alla kvinnor som föder barn och ca 40 procent av alla förstföderskor.

Med hjälp av Obstecares lösningar kan förlossningspersonalen för första gången få viktig nyckelinformation om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning utifrån varje kvinnas förutsättningar. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU. Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight St Market (kortnamn: OBST).  www.obstecare.se